Ninova Nedir

Ninova Dicle Nehri’nin batı kıyısında bulunan ve bir dönem Asur Devleti’ne başkentliğini yapan bir eskiçağ kentidir. Modern Musul şehrinin hemen yanında bulunmaktadır.
Milattan önceki yıllarda Musul bölgesinin de içinde bulunduğu “Mezopotamya” üzerinde çok önemli uygarlıklar kurulduğu bilinmektedir. Bunların en önemlileri “Asur” ve “Babil” uygarlıklarıdır.

Musul bölgesini de kapsayan Mezopotamya üzerinde, Milattan önceki yıllarda birçok önemli uygarlığın kurulduğu biliniyor. Bu uygarlıkların en önemlileri Babil ve Asur’dur. Asur’un merkezi olan Ninova, Dicle nehrinin doğu tarafında ve karşısında, Musul’un hemen yanı başındadır. Ninova’yı kuran Ninos (ya da Ninova), Asurluların hükümdarıdır ve 52 sene boyunca hükümdarlık yapmıştır. Asur Devleti’nin varlığı ise yaklaşık 1300 yıl sürmüştür. Kerkük’ü inşa eden Sartnabal’ın (Asur Hükümdarı) M.Ö 800 yılında bu şehre “Kerhsuluh” ismini verdiği tarihi kaynaklarda yazılmaktadır. Kerh, Keldanice dilinde şehir anlamına gelir. Suluh ise Sartnabal’ın esas adıdır.

Ninova Şehrinin Özellikleri ve Ninova Kütüphanesi

Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Ninova, eski çağ şehirleri arasında yer alır. Bu özelliğinden dolayı, arkeolojik çalışma yapan araştırmacılar bu bölgede çeşitli kazılar yapar. Arkeolojik kazıların ve araştırmaların Ninova ’da yoğunlaşmasının en büyük sebebi, eski uygarlıklar hakkında verilere ulaşılmak istenmesidir. Şehirde çalışma yapan Arkeologlar, kendilerine neden bu bölgede sürekli kazılar yapıldığı sorulduğunda, Asur ve Babil uygarlıkları hakkında bilgi toplamak adına yaptıklarını belirtmişlerdir.

Ninova şehrinin bulunduğu yerdeki diğer şehirler incelendiğinde, neredeyse tamamının Asurlular tarafından kurulduğu görülür. Asurlulardan sonra da bütün şehirlere Babiller hakim olmuştur. Babillerin bölgeyi ele geçirmelerinden sonra, Ninova şehrinin yanında bulunan Musul şehri çok daha popüler hale gelmiş, bunun sonucunda da Ninova eski değerini büyük oranda yitirmiştir.